Przed wyjściem w teren. Obok Jagi i Flory brązowy 6-miesięczny Atos, będący na szkoleniu u Eleny.