6.08.2011 - złotomedalowe gnu białoogoniaste strzelone przez Mariusza Janeckiego w Transvaal-Outjo.