19.05.2012 - Andrzej Leś i jego złotomedalowy springbock.