Hipopotam strzelony przez Krzyśka 20.07.2013., na polach trzciny cukrowej nad Crocodile River.
Okolice Malelane, Prowincja Mpumalanga. Odległość strzału - 25 m.