Robert Tomża i jego byk - jeleń sika, strzelony rano 2.10.2012.