Trzeci byk jelenia sika strzelony przez Roberta wieczorem 4.10.2012.