Maj 2002r., obwód nr 169. Osiem kapitalnych kozłów (w tym trzy medalowe) i dwa dziki
to efekt tygodniowego polowania dwóch myśliwych dewizowych z Austrii.