Maj 2002r. Od lewej: myśliwy dewizowy i nasz łowczy - Zygmunt Gaudy.
Poza pięknymi kozłami, dewizowcy strzelili też dwa dziki.