Medalowy kozioł
strzelony w roku 1991
przez Krzyśka Ciemniewskiego.