Kozioł strzelony przez Krzyśka Ciemniewskiego, 11.05.2012r., w Białej Straży (woj. podlaskie, pow. hajnowski)