Rok 2016 w Bieszczadach. Ogród Biblijny w Myczkowcach - Józek zabrał nas tutaj na wycieczkę. Od lewej Andrzej, Józek.