Rok 2016 w Bieszczadach. Park Miniatur Sakralnych w Myczkowcach.