2/5

4/5

Kwiecień 2001r. Na rozlewiskach Biebrzy znaleźliśmy trzy tokowiska batalionów.
Te małe ciemne punkty na zdjęciu to właśnie bataliony - szkoda, że nie miałem teleobiektywu.