4/5

1/5

A tu dzieło bobrów z bliska. Nastąpił niekontrolowany wzrost populacji tych zwierząt.
Wprowadzona ostatnio możliwość regulacji ich liczebności nastąpiła, jak zwykle u nas, zbyt późno.