Hubertus 1994

Wspólnie z Maćkiem D. organizowaliśmy corocznie konkursy
wiedzy nie tylko łowieckiej oraz różne inne gry i zabawy.
Przed polowaniem hubertusowskim w 1994r. wręczamy nagrody
królom: kniei, zwierzyny płowej, czarnej i drobnej.
Od lewej: Norbert Skubela, ja, w głębi - Maciek.