Hubertus 1999r.

Pokot po polowaniu hubertusowskim w roku 1999. Trzy lisy strzelone na polowaniu
na zwierzynę grubą, to kolejny sygnał, że jest ich stanowczo za dużo.