Po polowaniu na kaczki

Od lewej: Zbyszek C. ze swą dzielną suką (labrador), ja, Mateusz i Grzegorz Tumułka.
Po jednej kaczce, to w roku 1999 wynik niezły. No to po jednym ...