Rok 1983
- kurs trofeoznawstwa.

Płk. I. Stachowiak
wycenia skórę rysia
strzelonego przez A. Hagiela. 
- 188,53 pkt. CIC. 
Był to wtedy rekord świata! 
Ja stoję za pułkownikiem.