Kurs trofeoznawstwa

Rok 1983 - ukończyłem kurs trofeoznawstwa, prowadzony przez płk. Ignacego Stachowiaka.