Budowa ścian ambony. W dolnym lewym rogu widać "Ciocię Lalę", której nieszablonowa wypowiedź
(gdy miała już dość naszych przekleństw) spowodowała, że nadałem ambonie nazwę "Lali".