Moje dzieci w gabinecie myśliwskim

Jeden z najpiękniejszych gabinetów myśliwskich jakie widziałem: "Perełka wśród puszcz i borów"
- Muzeum Przyrodnicze w Nadleśnictwie Woziwoda