Po polowaniu na zające

Pięć zajęcy po polowaniu w roku 1999.
Proszę porównać to ze zdjęciem z roku 1995. Teren ten sam ...