Sierpień 1930r.

Moi dziadkowie
Bronisław i Stanisława Otrębscy,
z dwuletnim Marianem - moim ojcem.