Rok 1952. Moja mama w pracy (księgowa), jeszcze przed ślubem. W ręku obsadka - kto to jeszcze pamięta?