Ciocia Bogusia na imprezach zmuszała Mariolkę do mówienia wierszyków (biedne dziecko!).
Od lewej: Michał (syn cioci, ojciec Marioli), wujek Stefan, ciocia Bogusia i Mariola (na taborecie).