Rok 1957 - wyjazd do Janowic. Z lewej mój kuzyn Stasiu, z prawej - ja.
Dorośli od lewej: mama, tata, babcia Stasia, babcia Bronka i dziadek Bronek.