JAK ZOSTAĆ MYŚLIWYMAby rozpocząć przygodę z łowiectwem należy:
  1. Wypełnić i złożyć do Zarządu Koła deklarację stanowiącą wniosek o przyjęcie na staż kandydacki.
  2. Uzyskać pozytywne rozpatrzenie wniosku i zostać przyjętym na staż w Kole.
  3. Uzyskać wpis do rejestru stażystów prowadzonego przez Polski Związek Łowiecki.
  4. Odbyć roczny staż w Kole, wywiązując się z nałożonych zadań.
  5. Otrzymać pozytywną ocenę stażu przez Zarząd Koła i uzyskać skierowanie
    na prowadzony przez Polski Związek Łowiecki kurs dla nowowstępujących.
  6. Odbyć kurs dla nowowstępujących.
  7. Pozytywne zaliczyć egzamin pisemny, ustny oraz praktyczny.
  8. Uzyskać członkostwo w PZŁ.