Historia koła


Koło Łowieckie "Ryś" w Starogardzie Gdańskim swoimi korzeniami sięga maja 1950 r., kiedy to Łowczy Powiatowy Sylwester Danielewicz na spotkaniu założycielskim powołał Starogardzkie Stowarzyszenie Łowickie.
Po blisko trzech latach, w 1953 r. rozwiązano Stowarzyszenie.
Powołano natomiast Koło Nr 1 z siedzibą w Starogardzie Gd. W skład pierwszego Zarządu weszli: Jarosław Radomski, Sylwester Danielewicz, Damazy Lewiński, Alfons Białka, Mirosław Kraśniński.
Koło dzierżawiło wówczas 3 obwody łowieckie tj.:nr 144, 156 i 159. W 1957 r. z uwagi na zwiększającą się ilość myśliwych oraz efektywność gospodarowania nastąpił podział na dwa koła.
Z tą chwilą koło nasze przyjęło nazwę Koło Łowieckie "Ryś" w Starogardzie Gd. Koło gospodarowało na 2 obwodach o łącznej powierzchni około 10 tys. hektarów.
W tamtym okresie w Kole działało wielu myśliwych, którzy pełnili również funkcje w Zarządzie Koła. Wymienić tu należy choćby kol. Paweł Paul, Jarosław Radomski, Czesław Życzyński, Antoni Kuziemski, Wojciech Kamiński, Piotr Miszewski.

    W latach 70-tych Koło prowadziło hodowlę wolierową bażanta. W okresie kilku lat wypuszczono do łowisk około 1 tys. sztuk. tych pięknych ptaków. Na szczególne uznanie w hodowli zasłużyli nieżyjący już niestety koledzy - Franciszek Jaworek, Antoni Kuziemski, Czesław Życzyński.
W tym też czasie Koło otrzymało obwód nr 135 w Nadleśnictwie Lubichowo. Tam też w latach 70-tych dokonano pierwszych w Borach Tucholskich udanych zasiedleń bobrami. Opiekę nad tymi pięknymi zwierzętami powierzono kol. Kazimierzowi Aszykowi - leśniczemu z Długiego. Stał się on nie tylko strażnikiem tych zwierząt, ale przede wszystkim ich wielkim miłośnikiem, co zaowocowało wydana przez niego książką o bobrach.
W chwili obecnej potomstwo od pierwszych bobrów liczone jest w setki sztuk. Przez cały czas dokonywano zagospodarowania łowisk poprzez budowę urządzeń łowieckich, uprawę poletek, sadzenie lasu.

    W roku 2000 Koło nasze przystąpiło do introdukcji daniela na terenie Kociewia. Zakupiono 9 sztuk danieli i wpuszczono je do uprzednio wybudowanej ponad 2 ha zagrody. W wyniku zamkniętej hodowli, a następnie wypuszczenia zwierząt do obwodu 111 dochowano się pokaźnego przychówku. Na terenie obwodu 111 bytuje ok. 30 sztuk tych zwierząt. Przez cały czas Koło współpracuje z młodzieżą szkolną. Szczególną opieką otoczono SP nr 1 w Starogardzie Gd. Współpraca ta dzięki kol. Zb. Piotrzkowskiemu i F. Smukale przynosi konkretne efekty.
Młodzież zapoznaje się z działalnością Koła, bierze czynny udział w dokarmianiu zwierząt. SP nr 1 jest także laureatem konkursu na temat łowiectwa ogłoszonym przez "Łowca Polskiego".

     W chwili obecnej Koło gospodaruje na trzech obwodach łowieckich: 245 -Leśnictwo Wygoda, 218 - Leśnictwo Semlin i 283 - Leśnictwo Nowy Dwór należących do Nadleśnictwa Starogard Gd. i Lubichowo. Łączna powierzchnia to ponad 14 tys. hektarów. Koło posiada około 14 hektarów poletek produkcyjno -zgryzowych, z których pozyskuje karmę na dokarmianie zimowe. Na terenie obwodów jest wybudowanych ponad 40 ambon i paśników. W 2004 r. Kapituła Odznaczeń PZŁ nadała Kołu Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Zbiegło się to w czasie nadania Kołu sztandaru oraz odznaczeniem kol. Leona Mazurka Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Przez wszystkie lata członkowie Koła zostali odznaczeni 20 medalami przyznawanymi przez PZŁ, w tym: 1 złotym, 4 srebrnymi i 15 brązowymi.