HUBERTUS' 2008

Msza Hubertowska
Sztanda
Msza
Zdjęcie pod kościołem
Na łów ...
w drodze na stanowiska
Zbiórka - bez pokotu
Król pudlarzy
juz przy ognisku
jodłowanie ...
foto. Dariusz Litwiński, Marcin Czarnopińskie-mail: wkljelen@wp.pl © - 2008, DL