Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych wskaźników w okresie 50 letniego istnienia Koła

Średnia ilość członków Koła

 

Ilość dzierżawionych obwodów

Stan zajęcy na 100 ha. powierzchni polnej

Stan saren na 100 ha. powierzchni leśnej

Stan łosi na 1000 ha. powierzchni leśnej

Stan łosi w roku 2001 osiągnął poziom stanu z lat sześćdziesiątych

Stan dzików na 100 ha. powierzchni leśnej

Stan lisów na 100 ha powierzchni obwodów

Stan ptactwa wodnego

Stan piżmaków

Średnia wieku myśliwych w 2000 roku

Średnia wieku myśliwego w Kole w 2000 roku - 48 lat

Okres stażu w PZŁ

Średnia stażu w PZŁ - 17 lat

Medalowe trofea pozyskane w latach 1951-2000

Gatunek zwierzyny

Medal

Złoty

Srebrny Brązowy
Łoś byk - - 1
Jeleń byk 1 1 3
Sarna rogacz - - 1
Daniel byk - - -
Dzik 4 3 2

Członkowie odznaczeni

 

Medale - rodzaj odznaczenia

Złom Złoty Srebrny Brązowy Zasłużony dla łowiectwa Warmii i Mazur
 Ilość odznaczonych

1

2 3 11 10

 

Strona główna