Terminy polowań zbiorowych sezon 2004/2005

L.P. Data Rodzaj polowania Zwierzyna Miejsce zbiórki Godzina zbiórki Prowadzący
1. 20-21 października 2004 dewizowe jeleń,sarna,dzik,lis,jenot Orle 7:00 Łowczy
2. 6 listopada 2004 Hubertowskie jeleń,sarna,dzik,lis,jenot,zając domek myśliwski 7:30 Łowczy
3. 20 listopada2004 zbiorowe jeleń,sarna,dzik,lis,jenot,zając domek myśliwski 7:30 Łowczy
4. 4 grudnia 2004 zbiorowe jeleń,sarna,dzik,lis,jenot,zając domek myśliwski 7:30 Łowczy
5. 18 grudnia 2004 zbiorowe jeleń,sarna,dzik,lis,jenot,zając domek myśliwski 7:30 Łowczy
6. styczeń 2005 (dzień do ustalenia) dewizowe jeleń,sarna,dzik,lis,jenot domek myśliwski 7:30 Łowczy
7. 15-16 stycznia 2005 zbiorowe jeleń,sarna,dzik,lis,jenot domek myśliwski 7:30 Łowczy