Sztandar

– weksylium będące znakiem oddziału, stowarzyszenia, miasta, szkoły, instytucji itp. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach, przeważnie obszyty jest frendzlą i przymocowany do drzewca skórzanym rękawem i ozdobnymi gwoździami. Pod głowicą wiązane są wstęgi i szarfy w barwach narodowych lub orderów i odznaczeń, którymi posiadacz sztandaru został odznaczony. Pod wstęgami mogą być mocowane odznaki odznaczeń. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu.

Sztandary łowieckie są dla myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego, najwyższym znakiem ogniw organizacyjnych.

Są też symbolami idei prawego polskiego łowiectwa, nawiązaniem do wielowiekowych tradycji, współczesnych celów naszego Zrzeszenia, a także poszanowania praw ojczystej przyrody oraz dążeń do utrzymania jej jak najlepszym stanie. Stanowią symbol zbiorowej jak i osobistej godności polskich myśliwych.

Sztandary towarzyszą członkom Polskiego Związku Łowieckiego w najważniejszych i uroczystych wydarzeniach życia organizacyjnego oraz w momentach szczególnych dla łowieckiej wspólnoty. Są, symbolem uzewnętrzniającym szczytne wartości duchowe i moralne polskiego łowiectwa, dlatego należy się im szacunek i honory. Wyrażają się; one w ceremoniale stosowanym w wystąpieniach ze sztandarami, których przykłady omawia niniejsze opracowanie.

Sztandary, ich używanie i zachowanie się wobec nich, są ważną częścią bogatej polskiej symboliki łowieckiej.

 Przekazanie i rozwinięcie sztandaru

Jest to akt szczególnie uroczysty. Od tego momentu bowiem rozpoczyna się historia sztandaru i obowiązuje określony sposób postępowania z nim. Przed rozwinięciem i przekazaniem sztandaru nie może być używany publicznie, w szczególności noszony w pochodach czy przemarszach.

Uroczystości przekazania i rozwinięcia sztandaru powinno odbywać się przede wszystkim w miejscach publicznych, ze względu na ich funkcje promocyjne i propagandowe.

Mniej atrakcyjne są w tym przypadku pomieszczenia zamknięte, ograniczają bowiem uczestnictwo, zwłaszcza przypadkowych, widzów.

Dokonywanie, na życzenie większości członków zainteresowanego Koła, poświecenia sztandaru w świątyniach, stwarza dodatkowa możliwość zamanifestowania obecności myśliwych w lokalnej społeczności, szczególnie podczas uroczystego przemarszu pocztu sztandarowego ulicami miejscowości do świątyni. Wymaga to jedynie dodatkowych wysiłków organizacyjnych – zwłaszcza, że obie uroczystości nie muszą odbywać się w tym samym dniu.

Ogólny opis sztandaru:

Płat tkaniny o wymiarach około 100 x 100 cm, o różnych barwach każdej strony, przy czym, zgodnie z przepisami wyższego rzędu, nie można stosować barw państwowych.

Celowym jest aby prawy płat był w kolorze zieleni myśliwskiej na którym umieszcza się aktualny znak organizacyjny PZŁ oraz nazwę Koła. Kolorystyka i ornamenty lewego płata są dowolne, przy czym powinno być uwzględnione godło Koła, motywy charakterystyczne dla koła, jego łowisk, tradycji lub elementy regionalne. Całość powinna cechować polska lub regionalna tradycja łowiecka przy równoczesnym odpowiednim wyrazie artystycznym.

Nie można przy tym stosować elementów symboliki łowieckiej nawiązujących np. do odznaczeń łowieckich (Złom, medale Zasługi Łowieckiej), jeżeli Koło takimi odznaczeniami dotychczas nie zostało odznaczone.

Do przydrzewcowej krawędzi płata powinny być przyszyte kółeczka mocujące płat do drzewca. Pozostałe krawędzie powinny być obszyte frędzlami.

Wstążka z kokardą ze wstęgi orderowej PZŁ, szerokości około 80 -100 mm, mocowana w szczytowej części drzewca, pod grotem, zwisająca wzdłuż drzewca na długość płatu sztandaru. Na wstędze tej zawiesza się odznaczenia w kolejności ich rangi.

Wstążka z kokardą o kolorze czarnym, szerokości około 80 – 100 mm – umieszczana obok wstęgi orderowej -jako uzupełnienie sztandaru gdy występuje on na pogrzebie, lub innych uroczystościach żałobnych.

Drzewce o przekroju okrągłym lub ośmiokątnym, o naturalnym kolorze drewna W zależności od projektu, drzewce może być obite paskami skóry i gwoździami dekoracyjnymi W przypadku nabijania gwoździ pamiątkowych należy zadbać o ich estetyczne rozmieszczenie, począwszy od wierzchołka drzewca. Drzewce wykonane jest z dwóch części łączonych gwintowanymi tulejami. Stopka drzewca okuta jest metalem. Do mocowania płata służą kółeczka metalowe umocowane w drzewcu oraz iglica przechodząca przez kółeczka płata i drzewca.

1.5. Grot drzewca nakręcany jest na górną tuleję drzewca. Grot nie powinien przedstawiać orła (godła państwowego). Najbardziej odpowiednimi są różnego kształtu groty oszczepów łowieckich zaprojektowane w oparciu o tradycyjne wzory W metalowej podstawie grotu może być przewidziany schowek na akt nadania sztandaru (fundacyjny) lub jego kopię. Wszystkie części metalowe płata i drzewca oraz gwoździe pamiątkowe, powinna być wykonane z nie korodującego metalu.

Komplet wyposażenia sztandaru tworzą:

Szarfy- dla członków pocztu sztandarowego – na wzór szarfy orderowej PZŁ -barwy zielonej z czerwonymi paskami przy obrzeżach. Nosi się je z prawego barku do lewego boku, gdzie spięte są rozetą wykonaną z materiału szarfy. Do transportu sztandaru, dla zachowania jego godności, a także jego długowieczności, niezbędnymi są:

Poszewka o wymiarach nieco większych od płata wraz z frędzlami, służąca do zabezpieczania haftu przy zwijaniu sztandaru,

Pokrowiec mieszczący zwinięty sztandar podczas transportu

POCZET SZTANDAROWY

Skład pocztu sztandarowego

Powierzenie myśliwemu zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem uznania nie tylko dla jego zewnętrznej prezencji, ale także jego postawy etyczno – moralnej i zasług łowieckich. Do pocztu sztandarowego powołuje się więc myśliwych prawych i dobrze się prezentujących. Na przewodzącego pocztowi – starszego pocztowego (zajmującemu miejsce z prawej strony sztandaru) powołuje się więc osobę doświadczoną i znającą ceremoniał sztandarowy. Chorążym (sztandarowym) powinna być osoba silna i wytrzymała fizycznie. Trzeci członek pocztu stanowi asystę.

Niejednokrotnie, gdy sztandar uczestniczy w dłuższych i wymagających większej wytrzymałości fizycznej imprezach lub w razie przypadku niedyspozycji jednego z członków pocztu, przydatnym jest wyznaczenie jednego lub więcej rezerwowych członków pocztu.

Wszyscy członkowie pocztu powinni być mniej więcej jednakowego wzrostu i jednakowo ubrani w mundur organizacyjny z odznaczeniami, białe lub gładkie zielone koszule, jednakowe myśliwskie krawaty, obuwie jednakowego koloru – brązowe lub czarne – oraz białe lub brązowe, skórzane rękawiczki. Wskazanym byłoby aby członkowie pocztu byli myśliwymi uprawnionymi do noszenia kordelasa i nosili go przy takiej okazji, nawiązując do tradycji polskich szabelników. Poczet sztandarowy występuje w jednakowych kapeluszach myśliwskich na głowach. Jedynie podczas uroczystości w świątyniach członkowie pocztu sztandarowego powinni występować bez nakryć głowy.

 

CEREMONIAŁY SZTANDAROWE

Ceremoniał przekazania i rozwinięcia sztandaru

Uroczystość ta odbywa się w obecności myśliwych w ubiorach organizacyjnych, z towarzyszeniem: sztandarów kół łowieckich, sztandaru ORŁ., z udziałem osób reprezentujących Naczelną lub Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy PZŁ, członków Komitetu Fundacyjnego i innych oficjalnych gości. Pożądany jest jak najliczniejszy udział publiczności. Ceremonia prowadzona jest przez osobę wyznaczoną przez Komitet

Nasz SZTANDAR

Pomysł zakupu sztandaru dla naszego koła sięga początków lat dziewiędziesiątych poprzedniego wieku. Pierwsze próby uchwalenia przez walne zebranie członków uchwały dotyczącej zakupu nie przyniosło pozytywnych wyników mimo usilnych działań ówczesnego łowczego kol Jurka Sterczyńskiego. Do końca nie wiadomo co przeważyło, ale przez następne 10 lat nikt nie poruszył tematy zakupu sztandaru.

Około roku 2004 znowu rozpoczęto rozmowy na temat zakupu a głównymi inicjatorami byli kol. Jurek Sterczyński, Edziu Adamczak, …………… niestety nie złożono formalnego wniosku i nie została sprawa rozpatrzona.

Dopiero walne zebranie w dniu 08.05.2010 na wniosek przewodniczącego kol ……………….. przyjeto uchwałę o zakupie sztandaru w ciągu trzech lat.

Od momentu uwalenia uchwały postanowiono stworzyć grupę inicjatywną w której składzie kol. Magdalena Dodot, Łucja Dodot, Jerzy Kociński, Marcin Kamieniarz, Józef Wiśniewski oraz …………………. Stwierdzono że znalezienie sponsora jest bardzo trudne i niewdzięczne postanowiono przy przychylności zarządu koła zorganizować Zabawę Myśliwską pod patronatem Koła.

Zabawa która odbyła się 12.02.2011 w Gościncu u Bronki w Paproci k/ Nowego Tomyśla przeszła oczekiwania organizatorów, bilety rozeszły się jak przysłowiowe bułeczki / jednak wspomnienia zabaw z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zorganizowane przez nasze koło pozostawiło w pamięci bywalców że Żbiki robią wspaniałe zabawy / zaproszeń sprzedano 79 gościliśmy gości nie tylko z okolic Nowego Tomyśla ale z Poznania , Kwilcza, Pniew i nawet z Wejherowa.

Zaprosiliśmy także przyjaciół naszego Koła Vice Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Głuponiach Adam Czepek z małżonką oraz Kierownik Posterunku Policji w Kuślinie Michał Perz z małżonką .

Wszystkich przybyłych powitał zespół Sygnalistów Myśliwskich z Nadleśnictwa Grodzisk który w dalszej części imprezy dał koncert sygnałów myśliwskich, następnie głos zabrał kol Prezes Kazimierz Filipiak który serdecznie wszystkich przywitał, kol ……………… przedstawiła niespodzianki które tego wieczoru miały jeszcze się odbyć, a więc loteria i ponad 100 nagród oraz licytacja dwóch dziczych udżców. Wodzirejem i prowadzącym oprawę muzyczną był DJ Kawuś / Piotr Kawa.

Ze strony myśliwych Koła Łowieckiego ‘’ Żbik „ bawili się

Magdalena Dodot , Łucja Dodot , Wojciech Dodot, Kazimierz Filipiak, Błażej Buda, Maciej Łysiak, Jerzy Kocinski, Marcin Kamieniarz, Józef Wiśniewski, Ryszard Janyga, Leon Nowak, Mariusz Zieliński, …………………. z osobami towarzyszącymi.

Zabawa była tak udana że ostatni opuszczali parkiet o godzinie 7 dnia następnego, wszyscy zgodnie stwierdzili że na następną zabawę stawią się w komplecie i już chcieli zakupić bilety wstępu na następną zabawę która odbędzie się 11.02.2012 roku .

Po podliczeniu kosztów stwierdzono ze dochód z zabawy starczy na zakup sztandaru, przystąpiono do wyszukania najlepszego wykonawcy którym została Pracownia Haftów Artystycznych Jolanty Czajki z Poznania. Po wielu dyskusjach wybraliśmy nasze godło jako projekt naszego sztandaru.

Po przedstawieniu projektu sztandaru przez wykonawcę i kilku poprawkach zarząd wraz grupą inicjatywną przyjął do wykonania !

Na początku miesiąca sierpnia kol. Jurek Kociński i Radek Pieprzyk udali się do Poznania po odbiór NASZEGO SZTANDARU.

Postanowiliśmy ze uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru odbędzie się dnia 08.10.2011 o godzinie 15 w Kościele Zmartwywstania Pańskiego w Kuślinie a następnie w biesiadniku Żbikówka

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim którzy przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu zabawy Pani Magdalenie Kocińskiej i Magdalenie Szulc a także osobą i instytucją które przekazały nagrody:

Ośrodek Wczasowy „ Srebrny Potok „ Jarkowice, Reginy Konkol i Bronisława Jankowskiego

Restauracja i Hotel Hi- Fi Łukasz Kawa

Avon Ewa Łuczak

Gabinet Fryzjersko – Kosmetyczny Magdalena Popiołek

Usługi Transportowe Janusz Jędrzejczak

Sklep Przemysłowy Ewa Łączka

Beata Konieczna

Maciej Kociński

Beata Kawa

Magdalena Kocińska

Mechanika Pojazdowa Witold Spychała

Nadleśnictwo Grodzisk

Aesculap Chifa sp. z o.o Nowy Tomyśl

Gabinet Fryzjerski Monika i Grzegorz Statuccy

Viola Solarium Violetta Nowak

Auto Części Leszek Pigłas

Restauracja „Zacisze” Zbigniew Kruschel

Mentor Jan Raczkowski

Łucja Dodot

Renata Kamieniarz

F.H.PROFIL- MAN Natalia Fabian

Gościniec ” U Bronki ” Justyna i Maciej Bronka

Darz Bór

Opracował R