Początki koła datowane są na rok 1948, kiedy to polować zaczęła grupa myśliwych, prywatnych dzierżawców  terenów łowieckich. Polowano między innymi na terenach miejscowości Skwierzyna, Kąty, Szamocin, Uzarzewo, Łopuchowo, Boguszyn, Bolewice. Grupa ta stanowiła  następnie członków  założycieli koła, które zostało zarejestrowane w oparciu o wydany w 1952 r. dekret o prawie łowieckim.

Założycielami koła byli: Kol. Białkowski ,Władysław Bulert, Józef Konieczny, Antoni Koszarek, Krzyszkowski, Walerian Kowalewski, Polaszek, Paweł Snadny, Tadeusz Sobaszek, Jan Stefaniak, Szymkowski, Janusz Wawrzyn. W pierwszym okresie koło posiadało numer 112 a następnie nadany mu został nr 19. Pierwszymi dzierżawionymi obwodami łowieckimi były obwody leżące w Nadleśnictwch Bolewice ( leśnictwa Bolewicko, Sękowo, Smolarnia, Przyłęk ) i Łopuchówko ( leśnictwa Stawiany, Miączynek, Brzeźno). W wyniku dokonywanych korekt w obwodzie w Bolewicach doszło do zamiany części obwodu z sąsiednim kołem "Jeleń",  w wyniku czego odeszły tereny leśne położone na terenie leśnictw Smolarnia , Przyłęk i Sękowo, a doszły tereny polne wokół miejscowości Józefowo i Chmielinko. Aktualnie w wyniku zamiany koło nie poluje również na terenach leśnictwa Brzezno w Nadleśnictwie Łopuchówko. Od roku 1964 koło dzierżawi także teren polny w obecnym powiecie wągrowieckim , miejscowości Damasławek, Mokronosy , Kołybki (obwód nr 97, od 2004 r. nr 90). W obwodzie nr 216 w Bolewicku koło posiada własną kwaterę myśliwską. Kwatera powstała na bazie gospodarstwa rolnego, którą wydzierżawiono w roku 1976, a następnie w roku 1995 zakupiono wraz z 12 ha użytków rolnych.

Największy wkład w rozwój koła wnieśli jej długoletni prezesi Kol. Tadeusz Sobaszek  i Kol. Jan Raszewski oraz Koledzy Stanisław Jakiel - długoletni łowczy, Franciszek Dybizbański, Walerian Kowalewski, Zdzisław Klimaszyk. Aktualnie kolo dzierżawi 3 obwody łowieckie o łącznej powierzchni ogólnej  14 771 ha, po wyłączeniach 13 618 ha w tym 4 344 ha lasów.