1952r. - rejestracja Koła Łowieckiego "Łoś". Nr rejestracji- 112

1963r. - zamiana łowisk w Bolewicach; Józefowo i Chmielinko za oddane Smolarnia, Przyłęk i Sękowo

1964r. - wydzierżawienie obwodu w Damasławku

1973r. - wejście w życie ustawy o hodowli, ochronie i prawie łowieckim, która przekazała całą gospodarkę łowiecką z ALP do kół łowieckich

1976r. - wydzierżawienie gospodarstwa rolnego w Bolewicku na kwaterę koła

1978r. - zmiana numeru koła ze 112 na 19

1987r. - zmiana adresu koła z ul. Marszałkowskiej 12 na ul. Drzewieckiego 41

1995r. - podpisanie w dniu 8 czerwca aktu notarialnego o zakupie nieruchomości w Bolewicku tj. kwatery koła i 7,77 ha

1997r. - wprowadzenie od 15.04. obowiązku znakowania pozyskanej zwierzyny grubej. Koła zobowiązane są do zakupu specjalnych znaczników którymi myśliwy musi znakować zwierzynę bezpośrednio przed transportem. Nr znacznika należy odnotować w "odstrzale".

1999r. - podpisanie w dniu 20 grudnia aktu notarialnego na zakup gruntów we wsi Węgielnia, dwie działki o łącznej pow. 5,91 ha

2000r. - uchwalenie nowego statutu koła
- zmiana adresu siedziby koła z ul. Drzewieckiego 41 na ul. Swoboda 12

2004r. - od 1.01.  zmiana numeracji obwodów łowieckich:
13 -> 105  Rejowiec
97 -> 90   Damasławek
121 -> 216   Bolewice

2006r. - od 1.01. nowy Statut PZŁ zastępuje dotychczasowy statut koła

2010r. - zmiana adresu siedziby koła na: Baranowo, ul. Przemysława 22

2015r. - zmiana adresu siedziby koła na: Poznań, ul. Swoboda 12