strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Wojtek Proszewski
Data: 23/09/2003
Publikacja: 20/11/2007
Pytanie: Proszę o wyjaśnienie jak mam postąpić, aby zmienić status członka macierzystego na niemacierzystego i odwrotnie. Obecnie jestem członkiem dwu kół i pragnę dokonać zmiany statusu członka w obu kołach. Uprzejmie proszę o radę jak to zrobić, aby działać zgodnie z prawem?

Odpowiedź:
W pierwszej kolejności wystąpiłbym o zmianę koła niemacierzystego na macierzyste. Należy wystąpić z tym do zarządu tego koła i po podjęciu przez niego odpowiedniej uchwały, koło to stanie się dla Kolegi macierzystym. Jeżeli takiej uchwały nie podejmie, to nici ze sprawy.

Następnie, należy w kole dotychczas macierzystym złożyć oświadczenie, że inne koło jest dla Kolegi kołem macierzystym z prośbą o zmianę statusu. Jeżeli zarząd podejmie taką decyzje, to sprawa jest załatwiona, ale zarząd może przyjąć odmienne stanowisko. Oświadczenie Kolegi potraktować jako rezygnację członkostwa w kole i zająć się sprawą jak przyjęcia nowego członka, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Warto więc w tym kole dokładnie poznać stanowisko zarządu, żeby nie było niespodzianek.

Postępowanie jak wyżej podpowiada praktyka stosowana przez koła łowieckie, choć coraz szerzej spotyka się interpretację, że tylko od decyzji zainteresowanego zależy, czy chce, aby dane koło było dla niego kołem macierzystym, czy niemacierzystym, w oparciu o jego oświadczenie. Członkowstwo w obu przypadkach jest praktycznie takie same, za wyjątkiem ściśle określonych w statucie zapisów ograniczających prawa, a nie obowiązki członkowskie. Taka interpretacja ma moim zdaniem lepsze umocowanie w prawie łowieckim, choć w praktyce kół łowieckich częściej spotyka się sytuację, że zarządy chcą decydować, czy oświadczenie myśliwego przyjąć czy też nie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.