strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Nadleśnictwo Kaliska
Data: 07/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Co zrobić z tuszą nie nadającą się do oddania do punktu skupu, pozyskaną z naruszeniem przepisów prawa. Kto ponosi koszty podjętych działań ?

Odpowiedź:
Ten problem nie jest rozwiązany w żaden szczegółowy sposób w obecnie obowiązującym prawie i rozciąga się nie tylko na tusze nielegalnie pozyskane, ale również tusze pochodzące z wypadków np. samochodowych, czy z odstrzału kiedyś zwanego 'sanitarnym', a obecnie dozwolonym zapisami art. 33 ustawy o ochronie zwierząt (http://www.lowiecki.pl/ochrona_zwierzat.php).

Przy braku szczegółowych uregulowań, pozostaje sięgnąć do uregulowań ogólnych. Zwierzyna łowna jest własnością Skarbu Państwa i ta własność rozciąga się również na tusze zwierzyny zabitej, z wyjątkiem tusz zwierzyny pozyskanej zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, które należą do koła łowieckiego. Tak więc odpowiedzialnym za postępowanie z tuszą zwierzyny pozyskanej z naruszeniem prawa, zabitej w wypadku samochodowym, czy zabitej zgodnie z w/w artykułem ustawy o ochronie zwierząt jest zarządca obwodu, w którym zdarzenie miało miejsce. Jeżeli jest to obwód tzw. leśny, to zarządcą jest nadleśnictwo, a jeżeli jest to obwód polny, to zarządcą jest starosta, od których koła łowieckie dzierżawią prawo do polowania i gospodarowania na danym obwodzie.

Jeżeli ustalona jest formalnie strona, której własnością pozostaje tusza, to ta strona ponosi koszty postępowania z tą tuszą, a więc np. koszty transporu i utylizacji. Rekompensatą za poniesione koszty działań może być w pewnych wypadkach ekwiwalent za zwierzynę pozyskaną nielegalnie, który należy się Skarbowi Państwa wg stawek określonych rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 17 marca 1997 (http://www.lowiecki.pl/gdansk/dz_u_97_30_170.html).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.