strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Jan
Data: 31/10/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy jeden z myśliwych będąc w zarządzie może budować i dokarmiać ptactwo tylko sobie znanych posypach i niezgłaszając tego zarządowi, gdy istnieje taki obowiązek?

Odpowiedź:
Oczywiście nie może. Zgodnie z ustawą gospodarką łowiecką, a mieści się w tym budowa urządzeń, dokarmianie i nawet nęcenie, prowadzi koło łowieckie, a w jego imieniu zarząd.

Jeżeli dodatkowo uchwały koła zabraniają myśliwym indywidualnego dokarmiania i budowy podsypów, to taki myśliwy naraża się na sankcje, za złamanie zasad jakimi kieruje się koło i może być ukarany karami przewidzianymi w statucie koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.