strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Prezes
Data: 19/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy myśliwy, który został zawieszony przez Zarząd Koła z powodu toczącego się przeciwko niemu postępowaniu dyscyplinarnemu wszczętemu przez Rzecznika Dyscyplinarnego ZO PZŁ, w okresie tego zawieszenia może zgłaszać wnioski formalne na Walnym Zgromadzeniu i czynnie uczestniczyć w głosowaniach?

Odpowiedź:
Nie może, bo jego prawa członkowskie są zawieszone.
Gdyby złożył odwołanie do WZ w przewidzianym czasie, to byłby odwieszony do najbliższego WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.