strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Kuspek
Data: 10/11/2010
Publikacja: 14/11/2010
Pytanie: Na ostatnim WZ Koła (tegoroczne dopiero się odbędzie) uchwalono terminarz polowań „dewizowych”, jednak Zarząd Koła podjął decyzję odnośnie zwiększenia liczby tych polowań. Mając na uwadze, że Statut PZŁ zawiera katalog zamknięty co do wyłącznej kompetencji WZ (§ 53), to czy należy rozumieć, że ustalenie terminarza/planu przedmiotowych polowań mieści się w tym przepisie, czy jednak nie? Natomiast, § 64 jest katalogiem otwartym, a zatem przy założeniu, że ustalanie planu polowań dewizowych nie należy do wyłącznej kompetencji WZ, to pozwala to twierdzić, że jest w kompetencji Zarządu Koła, o czym stanowi § 64 pkt 1. Jak rozstrzygnąć powyższy kazus?

Odpowiedź:
Uważam uchwalanie terminarza polowań dewizowych przez WZ za niewłaściwe. Organizacja polowań to kompetencja zarządu koła. Ewentualny wpływ WZ na organizację polowań dewizowych mógłby polegać na umieszczeniu w budżecie przychodów z takich polowań, albo właśnie nie, z ewentualnie uchwalonym zakazem sprzedaży polowań komercyjnych, traktującym na równi sprzedaż myśliwym krajowym i zagranicznym. Zakaz tylko wobec myśliwych zagranicznych byłby dyskryminacją zabronioną w UE. Proszę również zapoznać się z pytaniem .

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.