strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Anna Jedlinska
Data: 26/11/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy w świetle nowej ustawy turystycznej i łowieckiej zagraniczny myśliwy może przyjechać na polowanie do Polski korzystając tylko z zagranicznego Biura Podróży (omijając polskiego pośrednika)?

Odpowiedź:
Ewentualnie tak, jeżeli zagraniczne biuro będzie miało przedstawicielstwo w Polsce i otrzyma koncesję, o której mówi Art. 17 ust.1 ustawy "Prawo łowieckie" (http://www.lowiecki.pl/prawo/prawo_2ust.php). Sprzedaż polowań odbywa się tylko przez koncesjonowane biura turystyczne. W dyskutowanych w Sejmie zmianach do ustawy łowieckiej nie proponuje się zmian dot. tej kwestii.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.