strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Zbigniew Figiel
Data: 12/12/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Na WZ członków Koła został odczytany protokół KR koła z kontroli Zarządu Koła. Problemy i fakty zawarte w protokole spowodowały zadanie przeze mnie pytań do KR w tematach poruszanych w protokole, na co otrzymałem propozycje zadania tych samych pytań w formie pisemnej do KR. Tak uczyniłem. W odpowiedzi otrzymanej od KR jest napisane i podpisane przez wszystkich członków KR, abym podał, tu cytuje "na jakiej podstawie prawnej dokonuje kolega oceny protokolu KR". Moje pytanie też brzmi na jakiej podstawie prawnej nie mogę pytać i oceniać?

Odpowiedź:
Nie znając zadanych pytań i przyjmując, że pytano o konkretne fakty czy dokumenty dot. zapisów w protokóle, KR powinna była odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania członków koła z sali. Powinien tego dopilnować przewodniczący zgromadzenia. Wskazanie na konieczność zadania pytania na piśmie źle świadczy o KR, a udzielona na piśmie odpowiedź, jeżeli nie udzielono odpowiedzi na postawione pytania po prostu ją kompromituje. Co do oceny protokółu na WZ, to może dokonywać jej w swoich wypowiedziach każdy członek koła.

Innej jednak odpowiedzi trzeba by udzielić, jeżeli w piśmie do KR nie było konkretnych pytań w tematach poruszanych w protokole, ale dokonano oceny tego sprawozdania. W takim wypadku odpowiedź można uznać za właściwą, bo oceny protokółu KR dokonuje WZ w głosowaniu przyjęcia lub odrzucenia tego protokółu i KR nie musi ustosunkowywać się na piśmie do oceny dokonanej przez pojedynczego członek koła. KR jest organem koła odpowiedzialnym wobec WZ, a nie wobec poszczególnych członków koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.