strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Michał Mikołajczyk
Data: 17/01/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy istnieją jakieś uregulowania prawne dotyczące umiejscawiania ambon?

Odpowiedź:
Mówiąc o ambonach budowanych w kole łowieckim, jako urządzenia łowieckiego, to podstawowym obowiązującym uregulowaniem prawnym jest zapis ustawy łowieckiej:

..."Art. 12. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą wznosić urządzenia związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, po uzyskaniu zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu"...

W tej samej ustawie jest karalne wykroczenie opisane w Art. 51. ust.1 zabraniające strzelania ..." do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych,"....

Ponadto, warto zwrócić uwagę na rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania, które w § 9 pkt.2 i pkt 5 zabrania strzelania:

..."2) zwierzyny przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania,
........
5) zwierzyny na ogrodzonych poletkach żerowych w okresie wegetacji uprawianych na nich roślin i w czasie udostępniania ich zwierzynie"...

Jeżeli w miejscach jak wyżej nie wolno strzelać, to również logicznym jest, że nie należy stawiać tam ambon.

Poza tym warto przy stawianiu ambony zastanowić się, czy nie zostałyby naruszone np. stosunki dobrosąsiedzkie z graniczącym z naszym obwodem kołem łowieckim, bo nie wypada stawiać ambon np. na granicy obwodu. Warto również popatrzeć, aby ambona nie stała w miejscu dużego ruchu osobowego, np. przy drodze uczęszcznej przez dzieci idące do szkoły, czy w miejscach o nasilonym ruchu samochodowym, np. przy szosie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.