strona główna forum dyskusyjne


Pytał: MarCo
Data: 09/09/2002
Publikacja: 03/09/2005
Pytanie: Czy w celu zliczania głosów podczas przegłosowywania uchwał na Walnym Zgromadzeniu Koła, konieczny jest wybór komisji skrutacyjnej, czy też dopuszczalne jest liczenie głosów przez przewodniczącego zebrania?

Odpowiedź:
Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin swoich obrad (art.29 pkt.15 statutu ramowego). Z tego regulaminu powinien wynikać sposób liczenia głosów. Jeżeli regulaminu takiego nie ma, to brak podstaw, aby komisja skrutacyjna była potrzebna do liczenia głosów nad uchwałą WZ. W głosowaniu jawnym nie ma z tym problemu, aby robił to przewodniczący zebrania, a i w tajnym może on liczyć głosy publicznie pokazujac kartkę z głosem i zaliczając ją do odpowiedniej kategori: za, przeciw, wstrzymał się, głos nieważny. Gdyby jednak głosy oddane tajnie zliczył sam lub np. razem z sekretarzem obrad, to też byłoby to prawidłowe, bo dokumenty te nie mogą być niszczone i każdy z członków ma prawo do obejrzenia sobie i powtórnego zliczenia oddanych głosów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.