strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Witold Janczura
Data: 23/01/2004
Publikacja: 19/12/2005
Pytanie: Czy można w jednej szafie przechowywać broń kilku myśliwych, chodzi mi o łączenie przechowywania broni kombinowanej kulowej i o lufach gładkich.

Odpowiedź:
Szafa na broń służy do przechowywania broni w miejscu zamieszkania, a więc wtedy, kiedy nie jest używana do polowania. Jeżeli broń jest w szafie posiadającej wymagane prawem zabezpieczenia, myśliwy nie odpowiada za to, co się dzieje z tą bronia, kiedy on nie ma jej bezpośrednio pod swoją osobistą opieką, a więc np. kiedy mieszkanie z pozostawioną w nim bronią pozostaje bez opieki i staje się miejscem włamania złodzieja, który np. zamierzałby tę broń ukraść.

Jeżeli dwaj różni myśliwi zamieszkują wspólnie, to nie ma problemu, żeby ich broń była zamknięta w jednej szafie. Jeżeli jednak jeden z nich mieszka zupełnie gdzie indziej, to trzymanie broni w szafe myśliwego w innym mieszkaniu mogłoby miec miejsce tylko w ramach umowy użyczenia tej broni temu myśliwemu. Użyczenie broni między myśliwymi jest dozwolone ustawą o broni, a użyczobiorca zobowiązany jest zabezpieczyć użyczoną mu broń tak samo jak własną. Bez zawarcia umowy użyczenia, przechowywanie broni u kolegi byłoby działaniem nieprawidłowym, narażającym właściciela takiej broni na utratę pozwolenia na broń.

Rozróżnianie broni na tę o lufach gwintowanych i tę o lufach gładkich nie ma obecnie znaczenie. Pozwolenia na broń wydawane są ze wskazaniem na broń palną do celów łowieckich i może to być dowolna broń, w tym kombinowana. Również przy użyczaniu między sobą broni nie ma znaczenia jaką broń posiada użyczobiorca, wystarczy, żeby miał pozwolenia na broń do celów łowieckich i może użyczyć od kolegi każdą broń, którą kolega ma też dla cełów łowieckich. To, że w legitymacji broni jest wpisana tylko broń np. o lufach gładkich, potwierdza tylko fizyczne posiadanie takiej broni, a i tak decyzja policji o pozwoleniu na broń obejmuje prawo do używania każdej innej broni myśliwskiej, a więc sztucera, kniejówki, drylinga, etc., np. użyczonej od kolegi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.