strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Hubert Kryszkiewicz
Data: 09/02/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jestem członkiem Koła i PZŁ od 30 lat . Dwadzieścia osiem lat temu miało miejsce zdażenie, za które zostałem ukarany przaz Koło . Odbyło się to poza moimi plecami, gdyż w tym czasie byłem w wojsku. Ale nie o to chodzi. Koło wystawiając mi opinie wspomina o tej karze gdyż istnieje ona dalej w moich aktach , czy jest to dopuszczalne skoro kary ulegają wymazaniu po okresie 2 lat?

Odpowiedź:
Oczywiście, że informowanie kogokolwiek lub zamieszczanie informacji o karze sprzed 28 lat w opinii jest niedopuszczalne, gdyż § 11 ust.4 Statut PZŁ jednoznacznie uregulowuje te kwestie, poprzez uznanie, że karę organizacyjną uważa się za niebyłą, a adnotację o niej usuwa z akt osobowych
członka po okresie dwóch lat od jej orzeczenia. Sugeruję pisemne wystąpienie do zarządu koła o zaniechanie takich działań i wykasowanie z akt Kolegi wszystkich dokumentów dotyczących tej kary. W przypadku odmownej decyzji zarządu, wystąpić o powyższe do WZ koła, a jeśli i to nie pomoże domagać się interwencji rzecznika dyscyplinarnego PZŁ lub ZO PZŁ. W ostatecznym wypadku można swoje żądanie przeprowadzić przez sąd powszechny w pozwie przeciwko kołu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.