strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Farmer
Data: 09/02/2004
Publikacja: 17/09/2006
Pytanie: W obrędbie gospodarstwa domowego posiadam niewielki "lasek", kilka brzóz, sosen i świerków (znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi - odległość od 5 metrów do 100 m). Czy legalne jest przeprowadzanie przez koło łowieckie polowania na moim terenie i używanie na nim broni palnej i psów. Jeżeli jest to sprzeczne z prawem to jakie przepisy i ustawy o tym mówią. Mój teren jest nieogrodzony.

Odpowiedź:
Koła dzierżawią prawo do polowania w obwodach łowieckich, do których zaliczane są wszystkie grunty w granicach obwodu, za wyjątkiem tych, które wyłączy z obwodu wojewoda oraz tych wymienionych w ustawie prawo łowieckie. Na pozostałym terenie można polować, w tym oczywiście również na gruntach prywatnych.

Przez lasek, o którym mowa w pytaniu może przechodzić np. naganka i psy podczas polowania zbiorowego grupy myśliwych, ale strzelanie w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych jest zabronione pod rygorem kary grzywny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na podstawie Art. 51 w/w ustawy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.