strona główna forum dyskusyjne


Pytał: MarCo
Data: 09/09/2002
Publikacja: 16/08/2006
Pytanie: W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 22 członków na 35 członków koła. Ile wg powyższych danych wynosi bezwzględna większość głosów?

Odpowiedź:
Większość bezwzględna to zawsze więcej niż 50% obecnych głosujących za daną uchwałą. W sytuacji obecnych 22 członków, uchwały głosowane bezwzględną większością, wymagają co najmniej 12 ważnych głosów "za".

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.