strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Rafał Jesionowski
Data: 03/12/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy Zarząd Koła może zobowiązać stażystę do wpłacenia na końcu stażu, a więc tuż przed wydaniem stosownego zaświadczenia o odbytym stażu, kwoty 1000 zł, jako zamiennika za brak zapewnienia możliwości do udziału w budowie urządzeń łowieckich?

Odpowiedź:
Przyglądając się bliżej zapisom statutu PZŁ, który wyłącza w §9 stażystę z płacenia składek oraz ..."innych opłat uchwalonych przez uprawnione do tego władze Zrzeszenia"... stażysta nie może być obciążany żadnymi opłatami.

Proszę również zapoznać się z warunkami odbywania stażu w PZŁ, które też nie mówią nic o możliwości nakładania na stażystę obowiązków wpłat jakichkolwiek kwot.

Mogłoby zrodzić się pytanie jak należy interpretować § 1 pkt 6a Uchwały nr 103/98 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16.12.1998 w sprawie zasad odbywania stażu kandydackiego do Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie jest mowa o "udziale w budowie, konserwacji i remoncie urządzeń łowieckich". Uchwała ta wskazywała kołom, w jaki sposób przygotować stażystę do prac przy urządzeniach łowieckich, ale jeśli koło nawet z obiektywnych przyczyn nie mogło wywiązać sie z tego obowiązku, nie może żądać od stażysty opłaty za brak w kole tego typu prac w czasie jego stażu.

Reasumując, koło nie może legalnie nałożyć na stażystę jakichkolwiek opłat związanych z wykonywaniem stażu. Decyzja zarządu w tej sprawie jest nie do przyjęcia. Inna sprawą jest ewentualna opłata wpisowego, ale rozumiem, że nie o to w tej sprawie chodzi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.