strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Robert Jasion
Data: 24/02/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jak zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym można by odwołać prezesa? Jak ma wyglądać podanie od 1/3 członków koła o zwołanie walnego i co musi zawierać?

Odpowiedź:
Jeżeli statut koła przewiduje, że zarząd koła jest zobowiązany do zwołania Nadwzwyczajnego WZ, na wniosek 1/3 członków, to przygotowują oni pismo do zarządu (podpisane przez odpowiednią ilość członków kół), żądające zwołania NWZ z wprowadzeniem do jego porządku obrad punktu "odwołanie prezesa" i "wybory nowego prezesa".
Co się dzieje dalej i co można zrobić w przypadku zaniechania zarządu, proszę szukać w treści statutu koła. Jeżeli jest to statut ramowy, to jego treść znajduje się w serwisie www.lowiecki.pl.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.