strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Marek Wielgosz
Data: 12/03/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy nie jest przeszkodą powoływanie się w statucie koła na WRŁ, czy istnieje konieczność zmiany na ORŁ na WZ?

Odpowiedź:
Zgodnie z § 83 ust.2 Statutu PZŁ ...."Koła łowieckie dostosują swoje statuty do przepisów Statutu Zrzeszenia w terminie jednego roku od wejścia tego Statutu w życie. Do tego czasu statuty kół zachowują swoją ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze Statutem Zrzeszenia."... powołana w statucie WRŁ, powinna być czytana jako ORŁ. Jeżeli koło nie zmieniło jeszcze swojego statutu, to pozostaje on ważny, a taką jak wyżej interpretację należy traktować jako prawidłową.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.